Tổng hợp những vấn đề về ngân sách trong khi tổ chức sự kiện

Nhà tổ chức phải rà soát lại danh mục hàng hóa dịch vụ đã lựa chọn, tiếp tục loại trừ những hàng mục hàng hóa dịch vụ đã lựa chọn, tiếp tục loại trừ những hàng hóa dịch vụ kém mức độ cần thiết đối với tổ chức sự kiện bảo đảm tương ứng với ngân sách dự toán.

Ngân sách tổ chức sự kiện là vấn đề quan trọng hàng đầu trong tổ chức sự kiện. Việc dự toán ngân sáchlà công việc đầu tiên cần giải quyết của nhà quản lý sự kiện. Đây là yếu tố quyết định việc tổ chức sự kiện có thể được hay không cũng như mục tiêu sự kiện, quy mô tổ chức sự kiện.

Yêu cầu về ngân sách tổ chức sự kiện:

– Nhà tổ chức sự kiện cần khẳng định được là có ngân sách hay không có.

– Nhà tổ chức sự kiện cũng cần xác định rõ quy mô, vị trí, địa điểm tổ chức sự kiện chi phối ngân sách .

– Nhà tổ chức sự kiện cần xác định trước ngân sách cho tổ chức sự kiện và lập kế hoạch trong phạm vi ngân sách cho phép.

Dự toán ngân sách

Trước hết, nhà tổ chức sự kiện phải dự kiến trước danh mục hàng hóa và dịch vụ cần thiết cho tổ chức sự kiện về số lượng chất lượng và chi phí. Cần có sự cố gắng dự liệu hàng hóa bắt buộc phải có thể lựa chọn bổ sung cho danh mục những hàng hóa dịch vụ đã loại trừ ban đầu. Ngược lại, nếu ngân sách dự toán thiếu hụt, Nhà tổ chức phải rà soát lại danh mục hàng hóa dịch vụ đã lựa chọn, tiếp tục loại trừ những hàng mục hàng hóa dịch vụ đã lựa chọn, tiếp tục loại trừ những hàng hóa dịch vụ kém mức độ cần thiết đối với tổ chức sự kiện bảo đảm tương ứng với ngân sách dự toán.

Dưới đây là danh mục những hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho tổ chức sự kiện thường có trong dự toán:

Thư mời
Thuê địa điểm tổ chức
Diễn tập
Thức ăn
Đồ uống
Trang trí
Âm nhạc
Giải trí
Dẫn chương trình
Nghe nhìn
Ánh sáng
Sân khấu
Phim ảnh
Quà tặng
An ninh
Chi phí nhân công
Đoàn ca nhạc – Nhóm múa
Thực trạng thiết bị
Vật liệu quảng cáo
Các chi phí khác
Trên thực tế các sự kiện có thể khác nhau về tính chất, quy mô… do đó mà danh mục hàng hóa , dịch vụ cho từng sự kiện cụ thể là khác nhau. Nói cách khác, nhà tổ chức cần căn cứ vào nhu cầu thực tế của mỗi sự kiện cụ thể để lựa chọn và phân bổ ngân sách hợp lý

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *