Tổng hợp các câu hỏi mang tính chiến lược trong tổ chức sự kiện

Đây cũng là cần thiết rằng địa điểm của sự kiện cần phải có thêm phòng, dịch vụ y tế … Một tập hợp các điều kiện phải được xây dựng trước để đảm bảo rằng tất cả các nhu cầu cần thiết được đáp ứng.

Việc hoạch định một kế hoạch, tổ chức một chương trình… đều cần thiết đến những câu hỏi mang mục đích khác nhau. Trả lời cho các câu hỏi cũng chính là bước đầu lập kế hoạch cho công việc tổ chức sự kiện nói riêng và các hạng mục khác nói chung. Dưới đây là những câu hỏi rất cần thiết khi bạn muốn lên một kế hoạch tỷ mỉ cho công việc tổ chức của mình.

 

1. Tại sao?

Đây là câu hỏi quan trọng nhất khi tổ chức một sự kiện thể thao hay những sự kiện có liên quan. Nếu không có lý do hợp lý và không có tính mục đích không nên tổ chức sự kiện như vậy.

2. Ở đâu?

Đây cũng là cần thiết rằng địa điểm của sự kiện cần phải có thêm phòng, dịch vụ y tế … Một tập hợp các điều kiện phải được xây dựng trước để đảm bảo rằng tất cả các nhu cầu cần thiết được đáp ứng.

3. Khi nào?

Thời gian sự kiện có thể được xác định bởi nhiều yếu tố. Để khuấy động một lợi ích công cộng và để tránh chồng chéo ta nên làm theo chặt chẽ các lịch sự kiện địa phương, quốc gia và quốc tế và đảm bảo rằng trang web dự kiến ​​cho sự kiện này không phải là chiếm đóng.

4. Để làm gì?

Tính mục đích phải được đặt lên hàng đầu, việc tổ chức sự kiện luôn phải chú ý đến mục đích. Có sự kiện thể thao mang tầm quốc tế thì mục đích là giao lưu thể thao nhưng trên hết là tăng tình hữu nghị giữa các nước.

Trong các hoạt động tổ chức sự kiện, đưa ra những câu hỏi trước khi bắt tay vào thực hiện sẽ đánh giá đúng tính khả thi của sự kiện qua đó giúp hình dung những gì đã đang và sẽ được thực hiện, lý do tại sao tại sao nên thực hiện điều này bằng cách nọ hay cách kia. Nên bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp:

· Thứ nhất, lý do tại sao phải tổ chức sự kiện?

· Có phải đó là cách tốt nhất để đạt được những gì họ muốn đạt được?

· Chính xác dạng sự kiện mà họ đang tìm kiếm là gì?

· Có những điều gì để lựa chọn? Nếu như vậy thì những gì họ sẽ chọn cái gì?

· Khi nào chúng ta cần lập kế hoạch để tổ chức sự kiện?

· Họ có đồng ý để những người chúng ta đề cử tham gia tổ chức?

· Sự kiện của chúng tôi sẽ diễn ra ở đâu?

· Chúng ta có thực sự phù hợp những điều kiện ở nơi đó?

· Hoặc có thể được sắp xếp tốt hơn ở những nơi khác, nơi có thiết bị phù hợp hơn?

· Tổng chi phí ước tính là bao nhiêu?

· Có khoản tiền dự phòng cho những sự phát sinh không?

· Ai sẽ thực hiện nó?

· Ai sẽ tham dự?

· Ai sẽ xem nó?

· Ai sẽ tham gia ?

· Ai sẽ chi trả?

· Các phương tiện truyền thông nào quan tâm ?

· Các nhà tài trợ nào quan tâm đến sự kiện đó?

· Các chính trị gia và các cơ quan có thẩm quyền được mời tham dự sự kiện?

· Bước tiếp theo của chúng tôi là gì?

· Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *