kinh nghiệm tổ chức khởi công

Chia sẻ bí quyết để tổ chức buổi lễ khởi công thuận lợi

Khảo sát địa điểm – Thiết kế : Vẽ sơ đồ tổng thể khu vực tổ chức lễ, thiết kế thư mời, banner, banroll, backdrop