khách hàng thiếu thiện chí

Những biểu hiện của một khách hàng thiếu thiện chí khi tổ chức sự kiện

Cứ cho rằng nếu giá của bạn tốt hơn, họ sẽ làm với bạn, nhưng liệu công ty bạn đã đủ danh tiếng để khách