Những trình tự giải quyết khiếu nại của khách hàng sau sự kiện

Với những vụ của khách hàng qua sự điều tra đã xác định là đúng, bạn phải điều tra rõ đơn vị chịu trách nhiệm hoặc người chịu trách nhiệm.

Trong nghề tổ chức sự kiện, quản lý khách hàng là một công việc quan trọng. Người quản lý khách hàng là người luôn theo sát khách hàng từ đầu cho đến khi sự kiện kết thúc, thực hiện theo các yêu cầu của họ, giải quyết các tình huống phát sinh và cũng là người nhận những khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Xử lý khiếu nại của khách hàng là nội dung quan trọng trong công việc quản lý khách hàng. Nội dung khiếu nại của khách hàng có thể là bất cứ điều gì, từ chất lượng phục vụ, các vấn đề về khách mời, xử lý tình huống trong event, cho đến địa điểm, nội dung chương trình…

Khi khách hàng khiếu nại về một vấn đề nào đó, các phòng ban có liên quan xung quanh sự kiện nên lập tức thực hiện giải quyết trong thời gian ngắn nhất cho khách hàng một cách hài lòng và thoả đáng. Khi có khách hàng khiếu nại, có thể tham khảo trình tự các bước sau đây:

Ghi chép lại nội dung khiếu nại

Ghi chép toàn bộ nội dung khiếu nại của khách hàng một cách thật cụ thể, trong đó bao gồm người khiếu nại, thời gian, khách hàng khiếu nại và yêu cầu của khách hàng v.v…

Xác định tính chính xác của việc khiếu nại

Sau khi tìm hiểu nội dung khiếu nại của khách hàng, cần phải phân tích các . Đồng thời cho khách hàng biết về kết quả điều tra.

Chỉ định bộ phận xử lý vụ khiếu nại của khách hàng

Với những vụ khiếu nại của khách hàng qua sự điều tra đã xác định là đúng, bạn phải điều tra rõ đơn vị chịu trách nhiệm hoặc người chịu trách nhiệm.

Phân tích nguyên nhân khiếu nại

Tổ chức các bộ phận, các phòng liên quan phân tích vấn đề khiếu nại của khách hàng và tìm ra nguyên nhân.

Cùng phân tích các vấn đề mà khách hàng khiếu nại và tìm nguyên nhân

đưa ra hướng giải quyết

Đưa ra phương án giải quyết

Căn cứ vào nguyên nhân xảy ra vấn đề, đưa ra phương án giải quyết hợp lý và thông báo cho khách hàng biết phương án giải quyết này.

Thực hiện phương án giải quyết

Phương án giải quyết phải được sự chấp nhận của khách hàng, với những phương án mà khách hàng khó chấp nhận cần phải thông qua đàm phán để giải quyết cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng và thực hiện phương án này.

Nhận xét

Tiến hành tổng kết nhận xét các sự việc của khách hàng, đưa ra phương án phòng chống, đồng thời xử lý những đơn vị hoặc cá nhân chịu trách nhiệm.

Theo dõi điều tra thái độ của khách hàng về việc xử lý khiếu nại.

Sau khi giải quyết xong khiếu nại của khách hàng, bạn nên tích cực giao lưu với khách hàng để tìm hiểu nhận xét của khách hàng về thái độ xử lý của công ty để tìm mọi cách làm tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với công ty.

Theo dõi hiệu quả sau khi xử lý xong khiếu nại

Xác định khách hàng có hài lòng với phương án xử lý hay không.

Trình bày thêm về những vấn đề chuyên môn mà khách hàng chưa hiểu, làm như thế vừa có thể tạo thêm ấn tượng tốt đối với khách hàng vừa có thể qua hành động này chỉ rõ vấn đề này xảy ra là do nhiều nguyên nhân khách quan khác, khiến khách hàng hiểu được.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *